مشتری گرامی،فروشگاه روپوش خضرا در راستای افزایش میزان رضایت مشتریان و باهدف بهبود مستمر سیستم کیفیت خود به نظرات سازنده شما ارج می نهد. لطفا با تکمیل این پرسش نامه ما را در ارائه خدمات بهتر یاری فرمایید.

لطفا هر گونه انتقاد یا پیشنهاد را در کادر زیر ذکر کنید (اطلاعات تماس خود را در صورت نیاز وارد کنید)